Osnove delitve

Osnove delitve

Kaj je delitev?

Delitev razdeli število na enako število delov.

Primer:

20 deljeno s 4 =?

Če vzamete 20 stvari in jih razporedite v štiri enako velike skupine, bo v vsaki skupini 5 stvari. Odgovor je 5.

20 deljeno s 4 = 5.

Znaki za delitev

Obstajajo številni znaki, s katerimi lahko ljudje označujejo delitev. Najpogostejši je ÷, vendar se uporablja tudi poševnica / nazaj. Včasih bodo ljudje napisali eno številko na drugo s črto med njimi. Temu pravimo tudi ulomek.

Primeri znakov za 'a, deljeno z b':

a ÷ b
a / b
do
b

Dividenda, delitelj in količnik

Vsak del enačbe delitve ima svoje ime. Tri glavna imena so dividenda, delitelj in količnik.
  • Dividenda - Dividenda je število, ki ga delite
  • Delitelj - delilec je število, s katerim delite
  • Količnik - količnik je odgovor
Dividenda ÷ Delitelj = Količnik

Primer:

V nalogi 20 ÷ 4 = 5

Dividenda = 20
Delitelj = 4
Količnik = 5

Posebni primeri

Pri delitvi je treba upoštevati tri posebne primere.

1) Delitev z 1: Ko delite nekaj z 1, je odgovor prvotna številka. Z drugimi besedami, če je delitelj 1, je količnik enak dividendi.

Primeri:

20 ÷ 1 = 20
14,7 ÷ 1 = 14,7

2) Delitev z 0: Števila ni mogoče deliti z 0. Odgovor na to vprašanje ni opredeljen.

3) Dividenda je enaka delitelju: Če sta dividenda in delitelj isto število (in ne 0), je odgovor vedno 1.

Primeri:

20 ÷ 20 = 1
14,7 ÷ 14,7 = 1

Preostanek

Če odgovor na problem delitve ni celo število, se „ostanki“ imenujejo preostanek.

Če bi na primer poskusili deliti 20 s 3, bi odkrili, da se 3 ne deli enakomerno na 20. Najbližja števila do 20, na katera se lahko delijo 3, sta 18 in 21. Izberete najbližje število, ki 3 deli na to je manj kot 20. To je 18.

18, deljeno s 3 = 6, vendar je še vedno nekaj ostankov. 20 -18 = 2. Ostajata še 2.

Preostanek zapišemo po 'r' v odgovoru.

20 ÷ 3 = 6 r 2

Primeri:

12 ÷ 5 = 2 r 2
23 ÷ 4 = 5 r 3
18 ÷ 7 = 2 r 4

Delitev je nasprotje množenja

Drugi način razmišljanja o delitvi je nasprotje množenja. Če vzamemo prvi primer na tej strani:

20 ÷ 4 = 5

Lahko naredite obratno, tako da = zamenjate z znakom x in ÷ z znakom enačbe:

5 x 4 = 20

Primeri:

12 ÷ 4 = 3
3 x 4 = 12

21 ÷ 3 = 7
7 x 3 = 21

Uporaba množenja je odličen način za preverjanje delitvenega dela in boljše rezultate na matematičnih preizkusih!

Napredni predmeti za matematiko za otroke

Množenje
Uvod v Množenje
Dolgo množenje
Nasveti in triki za množenje

Divizija
Uvod v oddelek
Dolga divizija
Nasveti in triki za oddelke

Ulomki
Uvod v ulomke
Enakovredni ulomki
Poenostavitev in zmanjšanje ulomkov
Seštevanje in odštevanje ulomkov
Množenje in deljenje ulomkov

Decimalke
Decimals Krajna vrednost
Seštevanje in odštevanje decimalnih mest
Množenje in deljenje decimalnih mest
Statistika
Srednja vrednost, srednja vrednost, način in obseg
Slikovni grafi

Algebra
Vrstni red operacij
Eksponenti
Razmerja
Razmerja, ulomki in odstotki

Geometrija
Poligoni
Štirikotniki
Trikotniki
Pitagorov izrek
Krog
Obseg
Površina

Razno
Osnovni zakoni matematike
Praštevila
Rimske številke
Binarne številke