Eksponenti

Eksponenti


Potrebne spretnosti:
Množenje

Uporaba eksponentov je le kratek način, da rečemo, da želimo nekajkrat pomnožiti nekaj samega. Recimo na primer, da želite narediti naslednje:

4 x 4 x 4

To bi lahko zapisali z eksponenti in bi izgledalo takole:

4.3.

Oba imata enako, kar je 64, vendar je eksponentni način krajši in lažji za pisanje. To je zelo priročno, če želite nekajkrat pomnožiti.Terminologija

V zgornjem primeru 43., 4 se imenuje 'osnova', '3' pa 'eksponent'. Pogosto je opisan kot '4 v moči 3'. Torej eksponent včasih imenujemo tudi 'moč števila'.

Preden nadaljujemo, naredimo še en preprost eksponentni primer:

dva4.= 16

To smo dobili tako, da smo pomnožili 2 x 2 x 2 x 2.

2x2 = 4
4x2 = 8
8x2 = 16

Posebne eksponente

Obstaja nekaj posebnih eksponentov, ki jih lahko preučimo naprej:

Na kvadrat

Ko ima nekaj eksponent 2, to imenujemo na kvadrat. Ime izvira iz iskanja površine kvadrata.

Kockast

Ko ima nekaj eksponent 3, smo ga poimenovali kockasto. To ime izvira iz iskanja površine kocke.

Zapletene stvari

Prva zapletena stvar, na katero je treba biti pozoren, je eksponent 0. BILO KDAJ je eksponent 0, odgovor je 1. Na primer:

4.0= 1

Tudi dolgo noro enačba, kot je (4y-7 + x + 2z)0še vedno enako 1.

Trše stvari

Recimo, da imamo:

4.3.x 4dva

Izkazalo se je, da je to enako kot 43 + 2ali 45.

V primeru, da so osnove enake, lahko med množenjem dodamo eksponente.

Kaj pa o:

(43.)dva

To je enako kot 42 x 3ali 46.. Ko imamo eksponent na vrhu eksponenta, potem pomnožimo eksponente.Več predmetov algebre
Slovarček algebre
Eksponenti
Linearne enačbe - Uvod
Linearne enačbe - naklonske oblike
Vrstni red operacij
Razmerja
Razmerja, ulomki in odstotki
Reševanje enačb algebre s seštevanjem in odštevanjem
Reševanje enačb algebre z množenjem in deljenjem